97391_50_Unit_Blocks_300OYUNCAĞIN TANIMI

Yapılan araştırmalar, çocukların gerek zihinsel, gerekse bedensel gelişiminde oyun
kavramının ön plana çıktığını gösteriyor. Oyun oynamak, sanıldığı gibi zaman geçirmeye yarayan, belli kuralları olan, eğlence amaçlı bir aktivite olmanın ötesinde, çocuğa gelecek yaşantısında gerekli olacak her türlü bilgi ve beceriyi kazandırmada hazırlık niteliği taşır.
Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları
ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir.
Oyunla dünyayı değerlendirmeye ve anlamaya başlayan çocuk, aynı zamanda

toplumsal ilişkileri, kuralları, yenmeyi, yenilmeyi öğrenmeye başlar. Kurallara uymanın zorunluluğunu da oyun ortamında keşfeder ve yüklendiği rolün üstesinden gelebilmek için çabalarken, diğer taraftan da sorumluluk duygusunu öğrenir.

Oyunun çocuğun gelişimine olan önemi saymakla bitmez. Çocuk oyun oynarken
oyuncakları ile kendisine ayrı bir dünya yaratır. Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan
oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel ve psiko-sosyal gelişimlerini destekleyen, hayal
gücünü ve yaratıcılığını geliştiren en değerli araçlardır.

Oyuncakların Çocukların Gelişimine Olan Etkileri

Bebekler, doğar doğmaz dış dünyayı duyu organları aracılığı ile tanımaya başlar.
Çevresinde bulunan her nesne onun için uyarıcı ve öğretici niteliğindedir. Hızla büyüdüğü ve değiştiği ilk yıllarda oyun ve oyuncaklar, bebeğin neredeyse tüm zamanını alır.
Oyunların vazgeçilmez öğeleri olan oyuncaklar, çocuğun zihinsel, bedensel ve psikososyal
gelişimine yardımcı olur. Bir yandan eğlenceli anlar yaratırken diğer yandan da etkili
bir eğitimsel görev üstlenir. Oyuncak, bebeği oyalayarak annenin rahat etmesini sağlayacak bir nesne olarak değil, önemli bir eğitim aracı olarak görülmelidir.

Çocuğun gelişiminde bu derece önemli rol oynayan oyuncakların seçimini özenle
yapmalı oyuncak seçerken şu noktalara dikkat edilmelidir:
– Seçilen oyuncak çocuğun yaşına, gelişim seviyesine, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun
olmalı,
– Oyuncak sade, ayrıntıları az, sivri köşeleri yuvarlatılmış, kaliteli malzemeden
yapılmış olmalı,
– Oyuncağın biçimi ve boyutları, kullanacağı amaca ve oyun alanına uygun
olmalı,
– Oyuncak, dayanıklı, sağlam olmalı, kolayca temizlenmeli,
– Seçilen oyuncak hava koşullarına ve uzun süre kullanıma elverişli olmalı,
– Oyuncak çok yönlü olmalı.

-Oyuncak çocuğun gelişim alanlarının tümünü birden destekleyebilecek zengin
uyarıcıları içermeli,

-Oyuncağın yanıcı, parlayıcı nitelikleri olmamalı, boyası çıkmayan, parlak, canlı
renklerde, zehirsiz boya ya da vernikle boyanmış olmalıdır.

Eğitici Oyuncaklar

Eğitici oyuncaklar, çocuklara erken yaşta kazandırılmak istenilen kavramları
(eşleştirme, farklı olanı bulma, parçaları birleştirme, gruplama, sıralama, ilişki kurma v.b.) hem eğlendirici, hem de eğitici yöntemlerle çocuğa öğretmeye yardımcı olan oyuncaklardır. Bebeklikten itibaren eğitici oyuncaklar, çocuğun gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

Eğitici oyuncaklarla çocukların yalnızca bilişsel gelişimi değil, tüm gelişimleri
desteklenir. Buna göre eğitici oyuncaklar; çocukların bilişsel, dil ve öz bakım becerisini
desteklemek amacıyla sistemli bir şekilde geliştirilmiş, aynı zamanda sosyal-duygusal ve
motor becerilerinin gelişimini destekleyen, çocukların oynayarak öğrenmesini sağlayan
oyuncaklar olarak tanımlanır.
Eğitici oyuncaklar, çocukların gelişim seviyelerine göre farklılık gösterir. Örneğin; 0-
3 yaşına kadar olan dönemde işitme, dokunma, görme duyularını uyaran mobiller, oyun
battaniyeleri v.b. oyuncaklar hazırlanabilir. Daha büyük yaşlardaki çocuklar için ise, tek
başına ya da grupla oynayabilecekleri tombalalar, dominolar, eşleştirme kartları, yap-bozlar parça- bütün oyunları uygun olur.

Eğitici Oyuncaklar çocukların gelişimine Olan Etkisi
Oyuncaklar; zekâyı, hayal gücünü, duyuları geliştiren, bedensel, ruhsal, dil ve sosyal
gelişimi destekleyen materyallerdir.
Erken çocukluk döneminde çocuğun, simgeleri kullanma, algılama, yeni kavramlar
oluşturma gibi bilişsel becerilerinin ve tüm gelişimlerinin desteklenmesi için eğitici
oyuncakları kullanması yararlıdır.

Eğitici oyuncakların çocuğun gelişimine etkileri şöyle açıklanabilir.
Bilişsel gelişimin desteklenmesinde eğitici oyuncakların önemi;
– Çocuğun düşünme, bilme, algılama, tanıma, soyutlama, gruplama, kavram
geliştirme, hatırlama gücü, akıl yürütme, akılda tutma, dikkatini yoğunlaştırma,
organlar arası eşgüdüm, problem çözme, yaratıcılık, gibi pek çok becerinin
gelişmesini sağlar.
– Eğitici oyuncaklarla çocuklar, olaylar ve objeler, neden-sonuç ilişkileri,
benzerlik, parça- bütün gibi ilişkiler kurarak veya onların belli bir özellik ya da
oluş sırasına göre sıralayarak, gruplayarak zihinsel yeteneklerini geliştirirler.

Problemlere deneme- yanılma yoluyla çözümler bulmasını sağlar.
– Eğitici oyuncaklar, çocukların çeşitli renk, boyut ve şekil kavramlarına, sayısal,
yazınsal kavramlardan haberdar olmalarına yardımcı olurlar.
– Çocuk oyuncakları sayesinde eşyaların mekândaki durumlarını da tanır. (orada,
arkada, yanda v.b) yani çocukta mekân kavramı gelişir.
Dil gelişiminin desteklenmesinde eğitici oyuncakların önemi;
– Grupla oynanan eğitici oyuncaklar çocukların birbirleri ile iletişim kurmalarını
sağlar. Bu da çocukların alıcı ve ifade edici dil becerilerinin gelişimine katkı
sağlar.
– Çocuğun dil gelişimini desteklemek için hazırlanmış eğitici oyuncaklarla çocuk,
yeni kelimeler öğrenir, bir durumu ya da olayı anlatma, soru sorma, cevap verme
becerileri geliştirir.
– Verilen görsel ya da sözel ipuçları ile hikaye anlatma, resimli kartlarla yeni
hikayeler oluşturma, dilimizi doğru kullanma becerileri gelişir.

Sosyal ve Duygusal gelişiminin desteklenmesinde eğitici oyuncakların önemi;
– Eğitici oyuncaklarla oynamak, bağımsızlık, kendine güven duygularını geliştirir.
– Çocuğun başladığı bir işi sürdürebilme ve sonuçlandırma becerisi kazanmasına
yardımcı olur.

Arkadaş grubu ile oynama, paylaşma, yardımlaşma, işbirliği yapabilme, sırasını
bekleme, kurallara uyma, kazanma, kaybetme, rekabet gibi sosyal becerilerin
gelişmesine yardımcı olur.
– Eğitici oyuncaklarla oynarken çocuk duygularını da ifade etme olanağı bulur.
Yapabildiğinde, kazandığında ya da bitirdiğinde sevinç, bunun tam tersinde
kızgınlık, öfke, şaşkınlık gösterir. Duygularını dile getirir. Çocuk hem oyun
oynadığı, hem de bir gruba dahil olduğu için mutlu olur
– Bunların dışında çocukların öz bakım becerilerini destekleyen eğitici oyuncaklar
hazırlanarak, giyinme, soyunma, bağcık bağlama gibi kişisel ve çevre temizliği
konularında davranış ve duyarlılık kazanmaları sağlanabilir.

Psiko- motor gelişiminin desteklenmesinde eğitici oyuncakların önemi;
– Eğitici oyuncaklar, parmak ve el kaslarının etkili olarak kullanılması, el-göz
koordinasyonu gibi becerilerin gelişimini destekler.
–  Küçük kasların motor gelişimine katkı sağlar.
Gelişimin her alanını desteklemesi açısından eğitici oyuncaklar, farklı yaş ve gelişim
düzeyindeki tüm çocuklar için çok önemlidir.

Megep Eğitici Oyuncaklar Modülünden Alıntıdır.

Be Sociable, Share!
Eğitici Oyuncak

Yazı dolaşımı


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir