EĞİTİMİN ÖNEMİ

Çağdaş anlayışa göre egitim”yanlışların yakalanmasıyla “değil,”doğruların yakalanmasıyla” gerçekleşmektedir. Çünkü öğrencilerin yanlış yapma korkusuyla konuşmamalarının öğrenmeyi zorlaştırdığı anlaşılmaktadır. Gece yatmadan önce yapılan kısa bir tekrar uyku sırasında salgılanan bir takim hormonal maddeler sayesinde yeni öğrenilmiş olan bu bilgileri hafızaya yerleştirme konusunda etkilidir.
Öğretmenin öğrencileri ile iyi ilişkiler kurması ve ders anlatırken beden dilini iyi bir şekilde kullanması öğrencileri tarafından sevilmesine ve dersinin zevkle izlenmesine neden olur. Öğrencilere yapılacak anında geri bildirimler öğrenmelerini olumlu yönde etkilemektedir.

Birçok kişi elde ettiği imkan ve basariyi eğitime borçludur. Eğitim yoluyla insanin sahip olacağı meslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve maddi olarak rahatlatır.Bu durumun sağlayacağı imkanlar kişinin hayattan daha fazla zevk almasını mümkün kılar.

İyi bir eğitim hayat standartını yükseltir. Yüksek öğretim hayattaki çeşitli olaylar arasindaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır. İyi bir eğitim ayni zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardim ederek hayati daha zevkli ve ilginç kılar.

Eğitim insanin bilerek düşünce üretmesine ve yaratıcılığa yönelmesine imkan verir .İnsanin kafasındaki kalıpları kırmasına ve dünyaya daha esnek ve geniş açıdan bakmasına imkan verir.

Eğitim olmaksızın insan bildikleriyle sinirli kalır, dünyanın zenginliliğini ve çeşitliliğini mutlaka kendi kafasındaki kalıplara oturtmak için çaba harcar.Buna “y-Yüzeysellik” denir. Yüzeyselliği aşmak ancak eğitimle, okumakla ve okuduğunu özümlemekle mümkün olur. Bilgi farklılık yaratan farktır.

Eğitim hayatin inceliklerini görmeyi sağlar. Hayatin zevki çeşitliliğindedir. Ayrıca yüksek öğretim görmenin önemli avantajlarından biri de kişiye farklı ilgilere, becerilere, görüş ve inançlara sahip insanlarla bir araya gelme imkanı vermesidir. Böylece insanin kendi ufkunu genişletmesi,yeni sentez ve yorumlara gitmesi mümkün olur

Böylesine farklı insanlarla bir araya gelmek,kişiye ayni zamanda dünyanın sonsuz çeşitliliğini algılama fırsatı verir. Eğitim yoluyla insan,bireysel farklılıkları anlamayı, hoş görmeyi ve bundan yeni sentezler yaparak, tadına varmayı öğrenir. Eğitim hayati kontrol etmeyi kolaylaştırır. Yüksek öğretime başlamak kişiye daha büyük bir güven ve sorumluluk kazandırır. Kişiye bağımsız düşünme becerisini geliştirmek için yardımcı olur. Genç birey problemleri kendisinin de çözebileceği konusunda güven kazanır.

Böylece daha evvel yapılmış ve söylenmiş olanlara sadece karşı çıkmak veya onları körü körüne kabullenmek yerine,genç birey kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olur.

Üniversite eğitimi yapmakla kişinin amacı; zihinsel açıdan zevk verecek ve ekonomik açıdan imkan sağlayacak bir ise girmek, aylık gelirini ve toplumsal statüsünü yükseltecek yeni bir hayata geçmek,iyi eğitilmiş bir insan olmak,yeni şeyler öğrenmek, zihinsel açıdan beslenmek, kendine güvenini artırmak, ufuklarını genişletmek v.b olmalıdır. Amaçsızlık, sadece anne ve baba istediği için okumuş olmak, arkadaşlar gidiyor diye üniversiteye gitmek istemek kişinin yanlış amaçlar peşinde olduğunu gösterir.

Amaçlar her ne ise, onları açıkça belirlemiş olmak gerekir.Onlara ulaşmak için zamana,sabra ve gayrete ve gayrete ihtiyaç vardır. Parlak gelecek vaat eden meslekler değişiyor. Yüksek teknolojinin uygulandığı mesleklerde ücretler daha yüksek,hizmet sektörünün eğitim gerektirmeyen dallarında ise düşüktür. Ayrıca bu grup isler basit, tekrara dayalı, dolayısıyla insani geliştirmeyen türden ve sıkıcıdır.

Eğitimin başarısı, hayat ve is basarisini tam olarak temsil etmese de,bir yönetici eleman seçerken seçime,eğitim hayatındaki notları yüksek olanların başvurularını bir yana ayırarak baslar ve sözlü görüşmeye bunları çağırır. Çalışmaya başladıktan sonra kişinin kurum içindeki statüsü ve gelişimi kendi performansına bağlıdır.Ancak ise kabulde iyi notlar ve parlak bir eğitim geçmişi, temel belirleyicidir.

Eğitim döneminde olan gençlerin, hayatlarının bütününü gerçekten anlamlı yasayabilmeleri için “öğrenme”nin,”bilgilenme”nin ve bunların sonucu ulaşılacak olan “donanım”in, hayatında ne is yaparsa yapsın, onu sevmesini ve ondan zevk almasını sağlayacak olan esas faktör olduğuna inanmaları gerekir.

Düşünme ufkunu genişletmek için iyi bir eğitim, okumak ve daha çok bilmek bugüne kadar keşfedilmiş tek yoldur. Topluma katkıda bulunabilmek için de bireyin kendisinin olgunlaşması gerekir. Olgunlaşmadan insan ancak canini vererek topluma katkıda bulunabilir. Oysa artik günümüzde canini değil, beynini adayarak topluma katkıda bulunacak gençlere ihtiyaç vardır. Kahramanlara ihtiyaç göstermeyen bir toplum yaratmak,iyi eğitim görmüş gençlerin çabalarıyla mümkün olacaktır.

Be Sociable, Share!
Eğitimin Önemi

Yazı dolaşımı


Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir